medarbejderudvikling og lederudvikling

Holmberg Fokus hjælper med medarbejderudvikling og lederudvikling for den enkelte og for teams.

“Jeg er meget optaget af, at jobs skal give god mening, og at den enkelte får mulighed for, og accept af, at gøre det som hun/han alligevel ikke kan lade være med at gøre.”

Hanne Holmberg

Skal din arbejdsplads være effektiv og skal medarbejderne trives?

Vi skal hele tiden blive mere effektive, yde højere kvalitet og have gode tal på bundlinjen. Medarbejdere der bruger egne ressourcer, yder bedre.

Løsningen er godt samarbejde, fælles mål, selverkendelse, gensidig respekt og koordinering.

Midlet er medarbejderne. Medarbejdere som kender egne stærke og svage sider, og som samarbejder i gensidig respekt.

Værktøjet er et udviklingsforløb som tager udgangspunkt i den enkeltes personlighedsprofil. Det er praktisk anvendeligt, nemt at forstå, og giver teams en fælles forståelse og et fælles sprog i forhold til adfærd og fokus på jobbet.

Udviklings forløbet der styrker samarbejdet

Et udviklings forløb af den karakter som beskrives under fanebladet “Et forløb med fokus”,  er for ledere og medarbejdere, som går op i trivsel og godt samarbejde.

Det styrker:

  • Den enkeltes forståelse for egen personlighedstype og arbejdsmæssige fokus
  • Tolerancen i samarbejdet og øger motivationen til at anerkende hinanden
  • Indsigten i andre personlighedstyper end lige min egen (herunder også eventuelt kundernes og samarbejdsparternes)
  • En fælles forståelse af teamets fokus

medarbejderudvikling og lederudvikling

 

Arbejdsstedet får det ud af det:

Der sættes fokus på arbejdspladsens værdier og arbejdsmiljøet styrkes og sygefraværet mindskes.

Glæden ved at komme på arbejde styrkes, og tolerancen i samarbejdet medarbejderne imellem øges

Den enkelte såvel medarbejderne som lederen, får større personlig kendskab til, hvordan der kan arbejdes videre med egne stærke og svage sider

Lederen får nogle konkrete redskaber til at motivere og inspirere til udvikling til gavn for kunderne, samarbejdsparterne og medarbejderne

 

Gittes oplevelse som leder

“Jeg havde arbejdet som gruppeleder i 6 år, inden vi påbegyndte udviklingsarbejdet med profilerne. Det gjorde en stor forskel i samarbejdet, efter at alle 37 medarbejdere fik profiler, både de individuelle og gruppeprofilerne, idet alle fik langt større forståelse og tolerance for hinandens adfærd. Personprofiler er et rigtig godt redskab til bedre trivsel og samarbejde, og kan bruges på alle arbejdspladser.”

Gitte V. Olesen, Plejecenterleder FRH

Hvad kan jeg hjælpe med

Jeg hjælper processen i forløbet, så den enkelte såvel som teamet, oplever øget kendskab til fokus på jobbet. Vi arbejder med profiltyperne på en praktisk anvendelig måde, og jeg bruger min erfaring til at drage paralleller mellem teori og praksis.

 

 

Hanne Holmberg medarbejderudvikling og lederudvikling